Pregled nekretnine


Usluge pregleda nekretnine, namjenjena je pretežno vlasnicima koji žive u inozemstvu i koriste nekretninu isključivo za svoje potrebe te iz tog razloga nekretnina može duže vremena biti ostavljena bez nadzora. Koristeči prednosti ove uslugevpruža Vam mir, znajuči da osobe od povjerenja nadgledaju Vašu nekretninu u Dubrovniku, redovito.

Pregled nekretine, određen je u intervalima koje Vi odlučite. Njihova svrha je detaljan pregled slijedečeg:

  • Pražnjenje poštanskog sandučića, raspoređujuči i proslijeđujuči bitnu poštu
  • Pregled vrata i prozora, te osiguranje istih
  • Provjetravanje Vaše rezidencije
  • Zalijevanje biljaka
  • Uvjeriti se da nema oštečenja, vlage ili parazita unutar i izvana
  • Pregled električnih uređaja i ostale opreme
  • Nastavak održavanje svih neophodnih radova, kako bi Vaše vlasništvo uvijek bilo u savršenom stanju te se ne bi doimalo zapušteno
  • U slučaju večeg problema koji zahtjeva brzu reakciju, odmah Vas kontaktiramo (prirodne-nepogode,itd)